Hakkımızda

Kibele Enerji Hakkında

Kibele Enerji olarak sektörün ileri gelen markaları ve uzmanları ile işbirliği içerisinde enerji, elektrik, otomasyon,güneş enerjisi sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri, madencilik, inşaat, dış ticaret pazarında faaliyet gösteren, müşterilerinin ihtiyaçlarına güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışı ile çözümler üretmek üzere başladık.

Güneş Enerjisi ile ilgili çalışmalarımızı ve tecrübemizi kendi yatırımlarımız ile şekillendirmiş ve kurmuş olduğumuz santraller ile ülkemizde elektrik üretimi faaliyetine de geçtik.

Biogaz ve biokütle ile igili olarak da araştırma çalışmalarını tamamlanmış olan şirketimiz, başta çöpten enerji üretimi ile konuya yönelmiştir. Belediye ve kamu izin ve süreçlerinin tamamlanması ile yatırımlarına hız verecek ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edecektir. Biokütle ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına ve görüşmelerine de hız vermiş ve verimlilik konusunda hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır.

Enerji sektöründe yatırımcıya mühendislik ve mevzuat konularında verdiğimiz müşavirlik hizmetlerimiz; teknik kabiliyetimiz, güvene dayanan hizmet kültürümüz ve yıllara dayanan deneyimimizle hizmet vermekteyiz.

Madencilik ile ilgili bilimi ve teknolojiyi takip ederek, uluslararası çalışmalar ışığında dünya madenciliğine yön veren şirketlerin kullandığı yöntem ve faaliyetleri kendimize temel edindik.Kaynaklarınızı en verimli ve en ekonomik şekilde üretebilmeniz, sermaye kısıtlarınızı çözebilmeniz, kamu destekleri ve teşviklerinden en üst seviyede yararlanabilmeniz ve yeni kaynaklara ulaşabilmeniz için gerekli çözümler üretmekteyiz. Ayrıca madenlerin fiyatlarının belrilenmesi ve alımında ve/ya satımında da çözümler üretmekteyiz.

Dünyanın modern dış ticaret anlayışını özümseyen yurtiçindeki ve yurtdışındaki firmalara, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, dünya pazarlarına yönelen firmaların gelişimleri yönünde çözümler ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan kurumlara hizmet vermekteyiz.

Piyasa araştırmaları, bölgesel konum ve koşulların değerlendirilmesi, alternatif senaryolar oluşturulması, alternatif senaryoların yatırım maliyetinin hesaplanması, önfizibiliteleri ve risk analizleri ile enerji, maden ve inşaat sektörlerinde firmalara çözümler üretmekteyiz.