İthalat $ İhracat

Kibele Enerji'de İthalat & İhracat

Gümrük ve dış ticaret konularında çözüm ortağınız olarak gümrük ve dış ticaret işlemlerinizin mevzuata uygun olarak neticelenmesini, işlemler sırasında oluşabilecek risklerin ve maliyetlerin minimize edilmesini ve süreç içinde sorun olabilecek noktaların tespiti ve sorun olduğunda, çözüme yönelik gerekli desteği veriyoruz. Bizimle ile ithalat ve ihracat işlemleriniz mevzuata uygun, düşük maliyetli, hızlı ve sorunsuz netice alırsınız.

Dünyanın modern dış ticaret anlayışını özümseyen uzman kadrosu ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki firmalara, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, dünya pazarlarına yönelen firmaların gelişimleri yönünde geliştirme stratejileri sağlayarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan kurumlara hizmet veriyoruz.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere, kurumsal danışmanlık, pazarlama-satış desteği, yurt dışına açılmak isteyen küçük, orta ve büyük ölçekli yerli firmalara ihracat yönetimi ve dış ticaret konusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti, yurt dışı devlet ve özel firmaların açmış olduğu ihalelere katılmak isteyen işletmelere ihale dosyası hazırlama, tercümanlık hizmetlerinin yanı sıra Dâhilde İşleme İzin Belgesi almak isteyen imalatçılara belge alımı, proje hazırlama ve belge kapama aşamalarında da hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz;

 • •Dış ticaret danışmanlık hizmeti
  • ■ Dış ticaret konusu danışmanlık ve lojistik destek
  • ■ Onaylanmış kişi statüsü danışmanlık
  • ■ Dahilde işleme izin belgesi danışmanlık
 • •İthalat işlemleri
 • •İhracat işlemleri
 • •Serbest bölge işlemleri
  • ■ Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerlerdir.
  • ■ Bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz.
  • ■ İşleticiler ve kullanıcılar yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılabilir.
 • •Her türlü ithalat, ihracat, aktarma, transit işlemleri ikmali
 • •Serbest bölgeler konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet