Enerji

Kibele Enerji'de Enerji

Güneş Enerjisi ile ilgili çalışmalarını ve tecrübesini kendi yatırımları ile şekillendirmiş ve kurmuş olduğu santraller ile ülkemizde elektrik üretimi faaliyetine de geçmiştir.

Biogaz ve biokütle ile igili olarak da araştırma çalışmalarını tamamlanmış olan şirketimiz, başta çöpten enerji üretimi ile konuya yönelmiştir. Belediye ve kamu izin ve süreçlerinin tamamlanması ile yatırımlarına hız verecek ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edecektir. Biokütle ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına ve görüşmelerine de hız vermiş ve verimlilik konusunda hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır.

Enerji sektöründe yatırımcıya mühendislik ve mevzuat konularında müşavirlik hizmetlerimiz; teknik kabiliyetimiz, güvene dayanan hizmet kültürümüz ve yıllara dayanan deneyimimizle hizmet vermektedir.

Hizmetlerimiz;

 • • EPC Hizmetlerimiz
   1. ■ Başta güneş enerjisi sistemleri olmak üzere; yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi ve her türlü çözüm üretilmesi, anahtar teslimi kurulumu.
 • • Güneş enerjisi sistemleri için danışmanlık ve çözüm hizmetleri
 • • Yenilenebilir enerji santralleri (HES,GES,RES,JES, Çöpten Enerji ve Biogaz) konularında danışmanlık ve çözüm hizmetleri
 • • Uluslararası sermaye ve para piyasalarında yenilenebilir enerji için fon sağlanması
 • • Güneş, rüzgâr, jeotermal, çöpten enerji ve hidro elektrik santral sistemleri için verimlilik, maliyet (fizibilite) çalışmaları
 • • Projelendirme, izin başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuruların yapılması ve takipleri
 • • Konusunda uzman firmaların tesbit edilmesi, yeterlilik ve yeteneklerinin değerlendirilmesi ve projeye uygunluğu konusunda teknik kapasitelerinin değerlendirilerek en uygun ve verimli süreç yönetimi hazırlığının planlanması
 • • Piyasa araştırmaları, bölgesel konum ve koşulların değerlendirilmesi, alternatif senaryolar oluşturulması, alternatif senaryoların yatırım maliyetinin hesaplanması, önfizibiliteleri ve risk analizleri
 • • Sözleşme yönetimi kapsamında yatırımcı ve yüklenici arasında tüm süreçlere destek verilmesi ve çözüm üretilmesi tarafımızca yapılmaktadır
 • • Elektrik ve enerji malzemeleri tedarik ve otomasyon hizmetlerimiz
   1. ■ Alçak Pano Sistemleri
    ■ Alçak ve Orta Gerilim Kablolar
    ■ Alçak Gerilim Şalt Cihazları
    ■ Busbar Sistemleri
    ■ Orta Gerilim Sistemleri
    ■ Zayıf Akım ve Data Kabloları
    ■ Aydınlatma Sistemleri
    ■ Otomasyon Yazılım ve Sistemleri
    ■ Scada Yazılımları

Yenilenebilir enerji;

"Doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı" olarak tanımlanmaktadır. Su, güneş, ve rüzgar gibi doğal kaynaklar yenilenebilir olmalarının yanı sıra sera etkisi ve küresel ısınmaya karşı önemli rol oynamaktadırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, mevcut teknik ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi halinde 21. yüzyılın en önemli enerji kaynağı olacağı kabul edilmektedir.

Başlıcaları rüzgar,Güneş (fotovoltaik[pv]), solar-termal, su, biyokütle ve jeotermal olan yenilenebilir enerji kaynaklarını bizler için önemli kılan "doğal olarak oluşması, kullanıldıkça yenilenebilir olması, ithal edilmelerine ihtiyaç olmaması ve genel olarak çevreye daha saygılı olmalarıdır." Bu nedenle, yenilenebilir enerji "uzun vadede, uygun gelişim koşulları ve artan destek ile, enerjinin arz güvenliği, temiz çevre ve ekonomik performans konularını sağlıklı bir biçimde birleştirebilecek bir enerji çeşididir."

Güneş Haritası;

http://www.eie.gov.tr/MyCalculator/Default.aspx

Rüzgar Haritası;

https://www.mgm.gov.tr/arastirma/yenilenebilir-enerji.aspx?s=ruzgaratlasi