Madencilik

Kibele Enerji'de Madencilik

Şirketimiz çağımızdaki gelişmeleri ve teknolojiyi ve bilimi yakından takip ederek jeoteknik-mühendislik konularında kesin ve kalıcı çözümler sunma gayreti içinde olan, ülkemize en iyi hizmeti kendisine vizyon ve misyon edinmiş bir şirkettir.

Kaynaklarınızı en verimli ve en ekonomik şekilde üretebilmeniz, sermaye kısıtlarınızı çözebilmeniz, kamu destekleri ve teşviklerinden en üst seviyede yararlanabilmeniz ve yeni kaynaklara ulaşabilmeniz için gerekli çözümler üretmekteyiz.

Danışmanlık Müşavirlik Hizmetlerimiz;

 • •Maden fiyatlarının belirlenmesi ve alım-satım süreçleri
 • •3D modelleme ile maden rezerv hesapları
 • •Jeololojik, jeoteknik ve hidrolojik, hidrojeolojik etüt raporu
 • •Orman izinleri, çevre izinleri ve diğer raporlamalar

Teknik Çalışmalarımız;

  Kullanılan Metodlar;

 • •Yeraltı araştırmalarına yönelik gelişmiş uzaktan algılama ve uydu teknoloji sistemleri
 • •Jeokimya çalışmaları
 • •Jeololojik ve minerolojik araştırmalar

  Çözümlerimiz;

 • •Petrol havzalarının ve yataklarının belirlenmesi ve keşfedilmesi
 • •Yeraltında görünmeyen ve saklı değerli maden yataklarının keşfedilmesi
 • •Madencilik, altın, gümüş, bakır, çinko-kurşun, demir, mangan, kömür ve taş ocağı araştırmaları, rezerv ve kalite tespiti
 • •Endüstriyel hammadde ve radyoaktif (uranyum, toryum, osmiyum, bor vb.)mineral araştırmaları
 • •Jeotermal enerji kaynak ve mineralli suların araştırmaları, rezervuar alanları, akış güzergahları, yeraltı taban topoğrafyalarının belirlenmesi, oluşum süreçleri ve karakteristiklerinin belirlenmesi
 • •Petrol ve doğalgaz boru hatlarının korozyon ve güzergah tespit çalışmaları
 • •Yapıların taban, tavan ve duvarlarının incelenmesi, restorasyona yönelik faaliyetler
 • •Yüzey altı hedefleri için düşey sondaj başlangıç noktası belirleme
 • •Doğalgaz depolaması için uygun tuz sahaları ile ilgili çalışmalar ve bu sahaların geliştirilmesi, yatırımcı için gerekli çalılmaların yapılarak yatırıma hazır hale getirilmesi ile ilgili tüm çözümlemeler.